SAPERE projekt pokračuje

Vzdělanost obyvatelstva ohledně jeho výživy, vzhledem ke vzrůstajícímu počtu různých metabolických poruch a onemocnění, stále nabývá na významu. Ideální je začít tuto problematiku vysvětlovat již od nejútlejšího věku.

Mnozí z vás jistě vzpomínají na celorepublikovou soutěž ohledně výživy a vlastností potravin. Byla to jedna z nejúspěšnějších SAPERE akcí i v mezinárodním měřítku. Celkem se zapojilo kolem 150 000 dětí základních a středních škol.

Jedna z aktivit, která se tomuto věnuje – je mezinárodní projekt SAPERE. Projekt vznikl v roce 1994 na základě zhoršujícího přístupu obyvatelstva k vlastní výživě a stravování. Základní ideou metody SAPERE je vychovávat obyvatelstvo k přirozenému a tedy vyváženějšímu způsobu života už od dětství a hlavně zábavnou formou.

Kontaktem pro SAPERE metodu v České republice je pan 

V případě jakýkoliv dotazů ohledně SAPERE projektu ho neváhejte kontaktovat.

 

The SAPERE project continues

Educating the population about nutrition, given the increasing number of various metabolic disorders and diseases, is becoming more and more important. The ideal is to explain this issue from the earliest age.

Many of you will remember the nationwide competition on nutrition and food features. It was one of the most successful SAPERE events on an international scale. In total, around 150,000 primary and secondary school children were involved.

One of the activities devoted to this is the SAPERE international project. The project originated in 1994 on the basis of the worsening access of the population to their own nutrition and meals. The basic idea of ​​the SAPERE method is to educate people, in a fun way, about a natural and thus more balanced way of life from childhood.

The contact for the SAPERE method in the Czech Republic is 

If you have any questions about the SAPERE project, do not hesitate to contact him.


Share this page: