SAPERE projekt pokračuje

Vzdělanost obyvatelstva ohledně jeho výživy, vzhledem ke vzrůstajícímu počtu různých metabolických poruch a onemocnění, stále nabývá na významu. Ideální je začít tuto problematiku vysvětlovat již od nejútlejšího věku.

Mnozí z vás jistě vzpomínají na celorepublikovou soutěž ohledně výživy a vlastností potravin. Byla to jedna z nejúspěšnějších SAPERE akcí i v mezinárodním měřítku. Celkem se zapojilo kolem 150 000 dětí základních a středních škol.

Jedna z aktivit, která se tomuto věnuje – je mezinárodní projekt SAPERE. Projekt vznikl v roce 1994 na základě zhoršujícího přístupu obyvatelstva k vlastní výživě a stravování. Základní ideou metody SAPERE je vychovávat obyvatelstvo k přirozenému a tedy vyváženějšímu způsobu života už od dětství a hlavně zábavnou formou.

Kontaktem pro SAPERE metodu v České republice je pan 

V případě jakýkoliv dotazů ohledně SAPERE projektu ho neváhejte kontaktovat.

 

Le projet SAPERE continue

Éduquer la population au sujet de sa nutrition, étant donné le nombre croissant de troubles et maladies métaboliques, devient toujours plus important. L’idéal est d’expliquer ces questions dès le plus jeune âge.

Beaucoup d’entre vous se souviennent du concours national sur la nutrition et la nourriture. Cela fut un des événements SAPERE les plus réussis au niveau international. Au total, environ 150,000 enfants d’écoles primaires et secondaires y ont participé.

Une des activités concernées est le projet international SAPERE. Le projet a démarré en 1994, à cause de la diminution d’accès de la population  à la nutrition et aux repas. L’idée de base de la méthode SAPERE est de sensibiliser la population, d’un façon plutôt ludique,  à un style de vie plus naturel et donc plus équilibré dès l’enfance.

Pour toute question sur la méthode SAPERE en République Tchèque, n’hésitez pas à contacter

 


Partagez cette page :